Power Portal
Privacy en Cookies Kennisgeving

Laatst bijgewerkt 15-12-2017


Briggs & Stratton Corporation (“Briggs & Stratton”) neemt uw privacy serieus. Wij willen dat u weet hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Deze Privacy Kennisgeving laat u weten:

 1. Welke persoonlijke informatie we verzamelen
 2. De doeleinden waarvoor we die gegevens gebruiken
 3. Hoe we die gegevens kunnen delen
 4. Hoe wij uw gegevens beschermen
 5. Hoelang we uw gegevens bewaren
 6. Wat uw keuzes zijn met betrekking tot uw persoonlijke informatie
 7. Welke informatie specifiek voor uw regio geldt

Deze Privacy Kennisgeving is alleen van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen op de website www.thepowerportal.com, omdat deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, verplaatst en/of omgeleid (de “Power Portal”).

Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken zoals beschreven in deze Privacy Kennisgeving, gebruik dan alstublieft niet de Power Portal. Persoonlijke informatie is informatie die redelijkerwijs kan worden gebruikt om u als individu te identificeren, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

1. Welke persoonlijke informatie we verzamelen

a. Gegevens die u ons geeft

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig met ons deelt via de Power Portal. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens van u wanneer u een account aanmaakt of een aanvraagformulier invult op de Power Portal.

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen onder andere zijn:

 • Distributeurs, OEM’s en leveranciers: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord
 • Dealers: Bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord
 • Leveranciers: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord
 • Technici: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, testresultaten van examens op de Power Portal, gebruikersnaam en wachtwoord
 • Instructeurs: Naam, e-mailadres, naam van het onderwijsinstituut, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord
 • Beroepsopleiding studenten: Naam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord

b. Gegevens die we verzamelen via technologie op de Power Portal

We verzamelen gegevens via technologie om ons vermogen om u te bedienen te verbeteren. Wanneer u de Power Portal opent en gebruikt, verzamelt Briggs & Stratton gegevens over hoe u omgaat met de Power Portal. We beschrijven hieronder enkele methoden die we gebruiken om gegevens te verzamelen via technologie.

Wanneer u de Power Portal bezoekt, verzamelen wij uw apparaat-id, browsergegevens en Internet Protocol (IP) adres. Een IP-adres wordt vaak geassocieerd met de portal die u gebruikte om toegang te krijgen tot internet, zoals uw internetprovider (ISP), bedrijf, vereniging of universiteit. Hoewel een IP-adres uw ISP of geografisch gebied kan onthullen, kunnen we uw identiteit niet uitsluitend op basis van uw IP-adres bepalen.

Wanneer u zich aanmeldt op uw account op de Power Portal, koppelen we uw activiteit op de Power Portal aan uw account. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden welke handleidingen u downloadt en die informatie koppelen aan uw naam, inloggegevens en andere persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld.

c. Gebruiken wij cookies?

Ja. Cookies zijn kleine bestandjes die via uw browser door een website of een provider op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De website of de systemen van de provider kunnen uw browser daardoor herkennen en bepaalde informatie vastleggen en terughalen. Wij gebruiken cookies die ons helpen uw voorkeuren te begrijpen en op te slaan voor toekomstige bezoeken aan de Power Portal. Wanneer u bijvoorbeeld terugkeert naar de Power Portal na het inloggen, verstrekken cookies informatie aan de Power Portal zodat de Power Portal onthoudt wie u bent.

U kunt meer informatie over cookies vinden op: www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu.

Cookies die we gebruiken en waarom we die gebruiken:

We gebruiken alleen first-party sessiecookies op de Power Portal. Sessiecookies blijven op uw apparaat staan tot u uw browser afsluit en worden dan automatisch verwijderd. First-party cookies zijn cookies die door de partij die de website beheert worden geplaatst in plaats van door een derde partij. Alleen Briggs & Stratton plaatst cookies op de Power Portal.

We gebruiken twee soorten cookies per functie op de Power Portal:

 • Essentiële cookies: Deze cookies zijn nodig voor de werking van de website of om diensten te verlenen waarom een individuele gebruiker heeft gevraagd. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie die onthoudt dat u bent aangemeld bij de Power Portal totdat u uitlogt.
 • Analytische cookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht en of bezoekers foutmeldingen ontvangen van pagina’s.

Cookies weigeren via de browserinstellingen:

Via het Help-menu op de menubalk van de meeste browsers kunt u instellen dat uw browser geen cookies mag accepteren, dat uw browser u waarschuwt voor nieuwe cookies en dat alle cookies worden uitgeschakeld. Ga voor meer informatie over het gebruik van browserinstellingen om cookies te weigeren naar www.allaboutcookies.org.

Houd er rekening mee dat het weigeren van cookies in uw browserinstellingen betekent dat u de Power Portal niet kunt gebruiken omdat er voor toegang tot de Power Portal een cookie op uw apparaat moet worden geplaatst om te onthouden dat u bent aangemeld. Door de browser in te stellen op het weigeren van cookies, kan het ook zijn dat uw browser cookies van alle websites weigert, dus niet alleen die van de Power Portal.

Uw ‘Volg-me-niet’-browserinstelling

We ondersteunen niet de browserinstelling volg-me-niet. Volg-me-niet is een voorkeur die u kunt instellen in de instellingen van uw browser om de websites die u bezoekt, te laten weten dat u niet wilt dat de websites uw persoonlijke gegevens verzamelen.

We houden uw online activiteiten van websites van derden of online services niet bij. We houden uw activiteiten in de Power Portal echter wel bij terwijl u bent ingelogd. Als u bijvoorbeeld een technicustest uitvoert op de Power Portal, onthoudt de Power Portal dat u die test hebt voltooid.

d. Gegevens die u verstrekt aan een derde partij

Het Power Portal bevat koppelingen van de Power Portal naar websites of toepassingen die worden beheerd door derden (“Sites van derden”). Briggs & Stratton heeft geen controle over Websites van derden en is niet verantwoordelijk voor enige informatie die zij kunnen verzamelen. De procedures voor het verzamelen van informatie van een website van derden worden beheerd door het privacybeleid van de betreffende website. Het is uw keuze om een website van derden te bezoeken. We raden u aan om het privacybeleid te lezen als u daarvoor kiest.

2. De doeleinden waarvoor we uw persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om diensten aan de gebruikers van de Power Portal te leveren en om uw ervaring op de Power Portal te verbeteren. Voorbeelden zijn onder andere:

 • Het verbeteren van producten en diensten van Briggs & Stratton
 • Het reageren op vragen en feedback
 • Het uitvoeren van onderzoek en analyse
 • Marketing en reclame voor producten en diensten
 • Het voortdurend evalueren en verbeteren van de online gebruikerservaring
 • Intern beheer van de website en daaraan gerelateerde functies
 • Netwerk- en informatiebeveiliging
 • Klachten behandelen
 • Fraudepreventie

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Hieronder volgen enkele manieren waarop we uw persoonlijke gegevens delen:

 • Externe serviceproviders: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe serviceproviders om ons te helpen bij het verlenen van diensten aan u. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een advocaat tijdens het verkrijgen van juridisch advies. We eisen dat deze externe serviceproviders, door middel van een schriftelijke overeenkomst, voorzorgsmaatregelen treffen voor uw persoonlijke gegevens die vergelijkbaar zijn met degene die wij verstrekken.
 • Gelieerde ondernemingen: Aan gelieerde ondernemingen, zoals grootmoedermaatschappijen, moedermaatschappijen en/of dochterondernemingen, voor doeleinden zoals het verstrekken van zakelijke contactinformatie aan lokale dochterondernemingen.
 • Verplichte informatieverstrekking: Van ons kan worden geëist dat we persoonlijke informatie delen in reactie op een gerechtelijk bevel, een dagvaarding, een civiel verzoek om openbaarmaking, een ander juridisch proces of zoals anderszins wettelijk is vereist.
 • Juridische naleving en bescherming: We kunnen uw account- en andere persoonlijke informatie vrijgeven wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, om vermeende strafbare feiten te melden of om de rechten, eigendom of veiligheid van Briggs & Stratton, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van persoonlijke informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming en vermindering van kredietrisico’s.
 • Zakelijke transacties: We behouden ons het recht voor om uw gegevens, inclusief uw persoonlijke gegevens vrij te geven en over te dragen:
  • Aan een volgende eigenaar, mede-eigenaar of exploitant van de Power Portal of opvolgende database.
  • In geval van een bedrijfsfusie, consolidatie, faillissement, de verkoop van vrijwel al onze lidmaatschapsbelangen en/of activa of andere bedrijfswijzigingen, inclusief aan eventuele toekomstige kopers.

Briggs & Stratton deelt uw persoonlijke informatie niet met derden, zodat zij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken om de goederen en diensten van derden aan u te adverteren.

NALEVING VAN DE ONLINE PRIVACYBESCHERMINGSWET VOOR KINDEREN

We verzamelen geen persoonlijke informatie van iemand jonger dan 13 jaar. De Power Portal is gericht op mensen die ten minste 13 jaar of ouder zijn. Als u jonger bent dan 13 jaar, bent u niet bevoegd om de Power Portal te gebruiken. Als een land een hogere leeftijd vaststelt voor de bescherming van online privacy van jongeren, zullen we geen gegevens verzamelen van minderjarigen in dat land die jonger zijn dan de vereiste minimumleeftijd.

4. Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons. We hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking en oneigenlijk gebruik.

De toegang tot uw persoonlijke informatie is bijvoorbeeld beperkt in onze kantoren. Alleen medewerkers die de persoonlijke informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld een medewerker van de klantenservice), krijgen toegang tot persoonlijke informatie. Medewerkers met toegang tot persoonlijke informatie worden regelmatig getraind en op de hoogte gehouden van onze beveiligings- en privacy methoden.

Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Meld u af bij uw account of sluit uw browser nadat u uw bezoek aan de Power Portal hebt voltooid.

Houd er rekening mee dat ondanks onze redelijke inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is, dus we kunnen de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen.

5. Hoelang we uw informatie bewaren

We zullen uw gegevens bewaren zolang uw account actief is of zolang het nodig is om u diensten te verlenen, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. U kunt verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie” hieronder.

6. Wat uw keuzes zijn met betrekking tot uw persoonlijke informatie

U kunt inloggen op uw account om de persoonlijke informatie in uw profiel te openen en bij te werken. Daarnaast kunt u contact opnemen met de klantenservice via (800) 444-7774 of stuur ons een webmail via: webmaster@thepowerportal.com voor toegang tot uw persoonlijke gegevens, om deze te corrigeren en te verwijderen.

7. Welke informatie specifiek voor uw regio geldt

a. Kennisgeving voor gebruikers buiten de Verenigde Staten

De persoonlijke informatie verzameld via de Power Portal wordt gedownload naar een server die wordt onderhouden door Briggs & Stratton. Briggs & Stratton bevindt zich op 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 in de Verenigde Staten. Briggs & Stratton kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in de sectie hierboven met de titel “De doeleinden waarvoor wij de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken” en deze bekendmaken aan derden zoals beschreven in het gedeelte hierboven getiteld “Hoe we uw persoonlijke gegevens delen.” Briggs & Stratton zal voldoen aan verzoeken om individuele gegevensrechten uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U kunt contact opnemen met onze juridische afdeling via legaldept@basco.com of contact met ons opnemen om te verzoeken om uw gegevensrechten uit te oefenen.

b. Kennisgeving voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte

Burgers in de Europese Economische Ruimte (“EU-burgers”) zijn wettelijk niet verplicht om persoonlijke informatie aan het Power Portal te verstrekken. In sommige gevallen kunnen dealers volgens hun contracten verplicht zijn om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan hun verplichtingen om accurate informatie te verstrekken voor garanties en andere stappen die nodig zijn om producten en diensten van Briggs & Stratton te kunnen verkopen. Het verstrekken van persoonlijke informatie is nodig om een account te openen en toegang te krijgen tot de Power Portal. U zult ook persoonlijke informatie moeten verstrekken om producten of diensten te bestellen via de Power Portal, om tests uit te voeren over uw technische kennis op de Power Portal en om toegang te krijgen tot andere bronnen op de Power Portal. Briggs & Stratton gebruikt persoonlijke gegevens van EU-burgers die via de Power Portal zijn ingediend niet voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Briggs & Stratton verwerkt uw persoonlijke informatie met uw toestemming en voor zijn legitieme belangen, inclusief het volgende:

 • Intern beheer van de website en daaraan gerelateerde functies
 • Netwerk- en informatiebeveiliging
 • Fraudepreventie
 • Melden van vermoedelijke criminele handelingen
 • Naleving van de wet of ter bescherming van de rechten, eigendom of veiligheid van Briggs & Stratton, onze gebruikers of derden

Persoonlijke informatie die via de Power Portal wordt verzameld, wordt overgebracht naar servers die worden onderhouden door Briggs & Stratton in de Verenigde Staten en die onder de Amerikaanse wetgeving vallen. De Europese Commissie heeft geen bepaling uitgegeven dat de Verenigde Staten een afdoende niveau van bescherming van persoonlijke informatie garanderen.

EU-burgers hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke informatie verzameld door de Power Portal en om te verzoeken dat Briggs & Stratton hun persoonlijke informatie op de Power Portal actualiseert, corrigeert of verwijdert zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving. EU-burgers hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door Briggs & Stratton van hun persoonlijke informatie of om deze te beperken.

Recht op bezwaar tegen verwerking voor direct marketing of legitieme belangen:

EU-burgers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke informatie voor doeleinden van direct marketing van Briggs & Stratton of legitieme belangen.

EU-burgers hebben ook recht op gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, stelt het recht op gegevensoverdraagbaarheid EU-burgers in staat om een digitale kopie van de persoonlijke informatie die zij aan de Power Portal hebben verstrekt te verkrijgen van Briggs & Stratton of om Briggs & Stratton te vragen dit naar een derde partij te verzenden. Het recht van EU-burgers op toegang tot hun persoonlijke gegevens omvat hun recht om een kopie te ontvangen van alle of een deel van hun persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Briggs & Stratton zolang het verstrekken van de persoonlijke informatie door Briggs & Stratton de rechten en vrijheden van anderen niet zal aantasten.

EU-burgers kunnen deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Briggs & Stratton zal in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming op dergelijke verzoeken reageren. EU-burgers hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit als zij van mening zijn dat hun persoonlijke informatie is verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

EU-burgers kunnen de bovenstaande contactgegevens altijd en te allen tijde gebruiken om hun toestemming voor de verwerking van hun persoonlijke informatie in te trekken, waar Briggs & Stratton hun toestemming als een wettelijke basis voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens vereist. Elke intrekking is alleen toekomstig van toepassing en Briggs & Stratton zal de informatie die EU-burgers hebben verstrekt voordat zij hun toestemming intrekken zolang blijven bewaren als toegestaan of vereist door toepasselijke wetgeving.

c. Kennisgeving voor gebruikers in de staat Californië in de Verenigde Staten

NALEVING VAN DE CALIFORNISCHE ONLINE PRIVACYBESCHERMINGSWET/UW PRIVACYRECHTEN IN CALIFORNIË

Inwoners van Californië die het Power Portal gebruiken, kunnen ons vragen bepaalde gegevens te verstrekken over onze openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden voor hun direct marketing doeleinden. U kunt een dergelijk verzoek per post richten aan: Briggs & Stratton, ter attentie van: Legal Department, Senior Counsel Employment Law, 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt over deze Privacy Kennisgeving, doen we ons best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Dit zijn onze contactgegevens:

Online: https://www.murray.com/eu/en_gb/support/contact-us.html

Postadres:
Briggs & Stratton Corporation
T.a.v.: Legal Department, Senior Counsel Employment Law
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, Wisconsin 53222
Verenigde Staten

PRIVACY KENNISGEVING UPDATES

Indien we deze Privacy Kennisgeving wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren en de wijzigingsdatum van de privacy kennisgeving hierboven updaten. Indien wij de Privacy Kennisgeving zodanig aanpassen dat het van invloed is op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken, dan zullen wij u duidelijk over de wijzigingen informeren voordat wij deze doorvoeren en de wijzigingsdatum vermelden.